Energiasäästlikud lahendused

Elektrialane nõustamine

Uute elektripaigaldiste ehitamine

Peamiselt Saaremaal tegutseva elektritööde ettevõtte põhilisteks tegevusaladeks on uute elektripaigaldiste ehitamine, olemasolevate elektrisüsteemide korrastamine ja renoveerimine ning elektripaigaldiste käidu korraldamine. Teenused on ühtviisi sobilikud nii era- kui ka juriidilistele isikutele, kuna lähenemine on igale kliendile personaalne, arvestades tema konkreetseid soove ja vajadusi.

Elektrisüsteemide hooldamine

Oma tegevusi planeerides ning läbi viies on oluline just aktiivne suhtlemine klientidega, et leida igale olukorrale ühiselt parim lahendus, mis vastaks nii püstitatud eesmärkidele ja ootustele kui ka kehtestatud nõuetele ja normidele

Elektrialane nõustamine

Ettevõte on võimeline pakkuma oma klientidele kaasaegseid ning kvaliteetseid lahendusi. Saare Elektritööd OÜ on registreeritud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi hallatavas majandustegevuse registris (MTR) elektritööde teostajana ning on õigus tegeleda elektri- ja käidutöödega tehniliste näitajatega elektripaigaldistes kuni pingeni 1000V (B-klassi pädevus).