Olemasolevate elektrisüsteemide korrastamine ja renoveerimine.

Uute elektripaigaldiste ehitamine

Elektrisüsteemide hooldamine

Elektrialane nõustamine

  • Samuti otsib ettevõte koostööpartnereid ehitusettevõtete, korteriühistute ja asutuste ning ettevõtete seast, pakkudes neile nii elektritööde teenust kui ka käidukorralduse ja hoolduste teenust.
  • Ettevõte pakub ja ehitab välja samuti energiasäästlikke valgustussüsteeme.