Mis on elektripaigaldise käit:

Elektripaigaldise käit on tegevus elektripaigaldise talitluses hoidmiseks, mis hõlmab eelkõige lülitamist, juhtimist, kontrollimist, hooldamist ja nii elektritöid kui ka muid töid.

Millistel hoonetel on nõutav:

Seadme Ohutuse Seadusest tulenevalt nõutakse käidukorraldaja olemasolu elektripaigaldistel:

  • mille peakaitse nimivool ületab 100 amprit;
  • kõrgepingepaigaldisel;
  • plahvatusohu tsoonis või seda sisaldavas ehitises;
  • suurõnnetusohuga ettevõtte ohtlikul objektil;
  • haiglas või muus ravihoones, kus raviruumides võidakse kasutada võrgutoitelisi elektrilisi meditsiiniseadmeid, mille osad on kasutamisel patsiendiga füüsilises kontaktis;
  • raviruumis, mis ei asu ravihoones ja kus võidakse kasutada võrgutoitelisi elektrilisi meditsiiniseadmeid, mille osad on kasutamisel patsiendiga füüsilises kontaktis.

Käidukorraldaja:

Kasutamise järelevaataja koostab elektripaigaldisele nõuetekohase käidukava ja korraldab selle täitmise. Kasutamise järelevaataja peab omama seadusega ette nähtud pädevustunnistust.

Elektripaigaldise käidule ja elektritööle esitatavad nõuded – Riigi Teataja