Ettevõte tegeleb korteriühistutes olemasoleva vanapinge 3x220V pingesüsteemi võrguühenduse muutmisega, ehitades välja uue võrgu pingel 3×230/400V. Seda nii kortermaja hoone ühiskasutatavas osas koos korterisisese elektrisüsteemiga.

Tallinna elektrivarustuses on kohati tänaseni kasutusel 3 x 220 V pingesüsteem, mida kutsutakse ka vanaks pingesüsteemiks. See 1930.–1960. aastatel väljaehitatud madalpingevõrk teenindab eelkõige Tallinna kesklinna, Kristiine ja Põhja-Tallinna piirkonda, aga ka vanalinna. Tegemist on aegunud võrguga, milles tegeletakse ainult rikete kõrvaldamisega.

Uue pingesüsteemi eelised:

a) Kindlam elektrivarustus – Võimaldab tarbimiskohta varustada erinevate alajaamade kaudu, tänu millele väheneb oluliselt elektrikatkestuste arv.

b) Suurem võimsus – Sama peakaitsmega on võimalik tarbida 1,7 korda suuremat võimsust.

c) Parem kvaliteet – Uued kaabelliinid on suurema ristlõikega ning võrk on ehitatud ringtoiteskeemi järgi.

d) Suurem elektriohutus – Uus liinipinge ja renoveeritud majasisene elektrivõrk aitavad vähendada elektri- ja tuleõnnetuste ohtu.

e) Uued võimalused – Uue pingesüsteemiga on võimalik ühendada ka päikesepaneele.